Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Akademie múzických umění v Praze
Název knihy:Filmové teorie 1945 - 1990
Autor:Francesco Casetti
Překladatel:Helena Giordanová
Distributor:KOSMAS
ISBN:978-80-7331-143-8
Rok vydání:2008
Měsíc vydání:12
Vazba:V4
Počet stran:408
Doporučená
prodejní cena:
366,-
Anotace:Jak se kinematografie stala akceptovatelným předmětem zájmu se¬riózního intelektuálního bádání, vstoupilo po druhé světové válce uvažování o filmu do nové éry. Mnoho způsobů, v jejichž rámci byl film v posledních padesáti letech promýšlen, studován a diskutován, je tématem tohoto vyčerpávajícího přehledu filmových teorií, jež se v Evropě a Spojených státech vynořily po roce 1945. Francesco Casetti svou práci rozčlenil podle klíčových proudů, jež for-movaly podobu filmových studií. V první části své knihy se věnuje padesátým letům a pokusům definovat „esenci“ filmu. Poté rozebírá „oborový“ přístup k filmu, jenž se rozvinul především v šedesátých a sedmdesátých letech – přístup, jenž využívá poznatků a metod psychologie, sociologie, sémiotiky a psychoanalýzy. Závěr Casettiho mono-grafie je věnován „teoriím pole“ – přesahům mezi filmem a politikou, kritice filmových způsobů reprezentace, femi-nistickým teoriím, kulturálním studiím a dalším nově konstituovaným oborům, včetně nového přístupu k dějinám filmu. Teorie filmu byly původně publikovány v Itálii, kde byly oceněny jako nej¬lepší aka¬demická publikace roku 1993. Tento první český překlad je doplněn autorovou studií o současném postavení filmové teorie, tak aby byl po-kryt i vývoj, který se odehrál v devadesátých letech minulého a prvních letech tohoto století. Francesco Casetti vyu-čuje na katedře komunikačních studií a dramatických umění na milánské Università Cattolica, kde rovněž zastává funkci prorektora.
WWW:http://www.namu.cz
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016