Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Akademie múzických umění v Praze
Název knihy:Režie je umění
Autor:Vostrý Jaroslav
Distributor:Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze
ISBN:978-80-7331-148-3
Rok vydání:2009
Měsíc vydání:09
Vazba:V2
Počet stran:276
Doporučená
prodejní cena:
350,-Kč
Anotace:Tématem tří studií zařazených do této knihy je režie chápaná nikoli jako pouhý pořádající činitel jednotlivých složek činoherního umění, ale jako specifická umělecká činnost, ve které právě vzhledem k tomu, že má (po¬dob¬ně jako herectví či scénografie) vlastní analyzovatelnou ,,tech¬ni¬ku“, lze uplatnit inspirovanou tvořivost. První studie (Od výjevu k ob¬ra¬zu jed¬nání) identifikuje vlastnosti režie u jejích předchůdců, druhá (Spe¬cific¬ké problémy režie), jejíž osnova vychází ze zkušenosti se stu¬di¬em zákla¬dů režie na Divadelní fakultě AMU, zkoumá její elementy a ob¬sa¬hu¬je i výklad nejdůležitějších pojmů a rozbor některých kon¬krét¬ních re¬žij¬ních přístupů, zatímco třetí představuje novou rozlišenou verzi dáv¬no ro¬ze¬bra¬ného au¬to¬ro¬va studijního textu Ejzenštejnovy lekce di¬vadel¬ní režie.
WWW:http://www.namu.cz
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016