Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Akademie múzických umění v Praze
Název knihy:Miloslav Kabeláč - Eugen Suchoň
Autor:Kolektiv
Distributor:Nakladatelství AMU
ISBN:978-80-7331-158-2
Rok vydání:2010
Měsíc vydání:03
Vazba:V2
Počet stran:196
Doporučená
prodejní cena:
289,-Kč
Anotace:Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození skladatelů. Dvoudenní konference konaná v říjnu 2008 na Hudební fakultě AMU měla dva základní cíle: 1) připomenout 100. výročí narození dvou významných skladatelských osobností 2) oživit vzájemné kontakty mezi českou a slovenskou muzikologií, které se po rozdělení společného státu oslabily. Konference přinesla celou řadu cenných poznatků zejména stran nových zjištění plynoucích z nejnovějších výzkumů historických reálií i tvůrčího odkazu obou skladatelů. Tematické okruhy konference nebyly podrobněji specifikovány, ovšem i přesto se většina přednesených referátů dotkla nejvýznamnějších problémů života a díla obou skladatelů: v případě M. Kabeláče tedy tvorby symfonické a elektroakustické, v případě E. Suchoně klíčového díla – opery Krútňava a díla hudebně teoretického. V tomto smyslu konference splnila svůj cíl svrchovaně v obou předpokládaných bodech. Z celkově devatenácti referátů přednesených na konferenci jich do sborníku bylo zařazeno šestnáct s nepředneseným doplňkem – osobní vzpomínkou prof. Marka Kopelenta, zařazenou do oddílu Miscelanea.
WWW:www.namu.cz
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016